ไม่อยากให้ใครจำคุณได้ ให้ใส่แว่น Censor Block Sunglasses

หากคุณเบื่อที่จะพบปะผู้คน ไม่อยากให้ใครที่รู้จักคุณมาทักทาย ซ่อนใบหน้าของคุณจากคนเหล่านี้ด้วย Censor Block Sunglasses