เด็กเล็กก็หัดว่ายน้ำได้ง่าย ปลอดภัยด้วย Mambo Baby คุณแม่วางใจ

การให้เด็กทารกช่วง 4 เดือนถึง 2 ปีเรียนรู้การว่ายน้ำนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วและยังเป็นธรรมชาติเอามาก ๆ แต่หากคุณพ่อคุณแม่กังวล ในระหว่างการหัดนั้นให้เขาสวม Mambo Baby แพยางที่ช่วยในเรื่องพยุงตัวอย่างปลอดภัย