ด้วย Glovestix Deodorizer คุณไม่ต้องทนกลิ่นเหม็นหลังเล่นกีฬาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกต่อไป!

หลังการเล่นกีฬา คุณมักพบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้จะมีกลิ่นที่หมักหมมจากแบคทีเรีย ซึ่งมันเหม็นมากค่ะ ด้วย Glovestix Deodorizer นี้จะขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรพิเศษเลย