ดื่มกาแฟโปรดนานขนาดไหน ก็ยังอุ่นร้อนอยู่เสมอด้วย Tortoise Coffee Cup Warmer Plate

บางท่านมักใช้ระยะเวลาในการดื่มกาแฟค่อนข้างนาน อาจจะค่อย ๆ จิบไปเรื่อย ๆ พร้อมทำงานหรือทำโน่นนี่ไปด้วย ซึ่งระยะเวลาที่นานนี่เองย่อมทำให้กาแฟของคุณเย็นตัวลงจนรสชาติอาจจะไม่อร่อยเหมือนตอนร้อน ๆ แต่ต่อไปนี้คุณสามารถดื่มด่ำได้นานเท่าที่ต้องการเพราะมันถูกอุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาเพียงวางแก้วกาแฟไว้บน Tortoise Coffee Cup Warmer Plate