ใช้งานได้ 5 อย่างในที่เปิดขวดเพียงอันเดียว แล้วชีวิตจะง่ายยิ่งขึ้นด้วย Kuhn Rikon Auto Safety Master Opener

Kuhn Rikon Auto Safety Master Opener ที่เปิดขวดที่คุณควรมีไว้ติดครัวที่บ้านนะคะ เพราะสามารถใช้งานได้ถึง 5 อย่างไม่ว่าจะเป็นเปิดขวดที่มีฝาแบบจีบ, เปิดฝากระป๋อง, ดึงห่วงของฝากระป๋อง, เปิดขวดที่มีฝาแบบเกลียว และเปิดขวดที่ฝาถูกอัดแบบสุญญากาศ