Yomo Sushi Maker ให้คุณทำซูชิโรลได้อย่างมืออาชีพ

คุณชอบทานซูชิกันหรือเปล่าคะ มีหลายท่านที่ทานได้ทานดี และก็เริ่มจะมีความคิดว่าคุณอยากจะทำทานเอง เพราะสามารถควบคุมส่วนผสมหลายอย่างได้ตามที่คุณชอบใจหรือต้องการได้ดีกว่า ดังนั้น Yomo Sushi Maker ก็ต้องมีอยู่ในบ้านค่ะ