FIBARO Flood Sensor แจ้งเตือนคุณจากน้ำท่วม น้ำรั่วซึมภายในบ้าน

FIBARO Flood Sensor อุปกรณ์แจ้งเตือนจากน้ำท่วม น้ำรั่วซึมภายในบ้าน หากคุณมักลืมปิดก๊อกน้ำเป็นประจำ หรือต้องการให้อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึม, น้ำหกภายในบ้าน มันจะแจ้งให้คุณทราบทันที