ทราบพัฒนาการของลูกรักได้ด้วยตัวคุณเอง เพียงมี Hatch Changing Pad

Hatch Changing Pad ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลของเด็ก ทำให้คุณทราบถึงพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกรักได้ตลอดเวลา