นโยบายและมาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเป็นผู้ขายที่ดี วัดกันที่ไหน?

การจะบอกได้ว่าเราเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่บนโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Shopee นั้น จะกล่าวขึ้นมาลอย ๆ ก็คงไม่ได้ ดังนั้นจึงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถมาชี้วัดสิ่งที่คุณเป็น ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายประการ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง? นโยบายและมาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเป็นผู้ขายที่ดีของ Shopee เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดีของลูกค้า ทาง Shopee จึงมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้วัดร้านค้าที่ดี และประสิทธิภาพด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการดังนี้ 1.การจัดการออเดอร์  ร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ามีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าซ้ำกับร้านค้าของท่านอีก 2.การลงขายสินค้า/การโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ เมื่อสินค้าในร้านมีความน่าเชื่อถือ และมีคำอธิบายรายการสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3.การให้บริการ หากร้านค้ามอบบริการที่ดี สุภาพ และมีการตอบกลับแชทที่รวดเร็วเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าได้ง่ายขึ้น   สิทธิประโยชน์ของร้านค้าหากมีผลการดำเนินงานร้านค้าที่ดี สำหรับร้านค้าที่มีการจัดการร้านค้าที่ดี รวมไปถึงมียอดขายที่ดี ทาง Shopee จะมีการเชิญให้ร้านค้าเข้าร่วมการเป็นร้านค้าแนะนำ พร้อมกับจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย   หากร้านค้ามีผลการดำเนินงานที่ไม่ถึงตามเป้าหรือทำผิดนโยบาย Shopee จะมีผลต่อร้านค้าอย่างไร ทุก ๆ วันจันทร์ ทาง Shopee จะทำการตรวจสอบและอัพเดทให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจะวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบคะแนนความประพฤติร้านค้าปัจจุบัน โดยมีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้   อัตราการส่งสินค้าที่ไม่สำเร็จของร้านค้า Shopee […]