Waterproof Camera Float ถ่ายรูปปะการังได้สบายใจ ไม่ต้องกลัวกล้องจมน้ำ

การได้ดำน้ำดูปะการัง หรือสัตว์ทะเลอาจเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งของคุณ และอยากที่จะห้ามใจไม่เก็บภาพมาฝากเพื่อน ๆ หรือแม้แต่ตัวคุณเองอยากเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำแสนหวาน แต่คงเคยได้ยินว่าหลาย ๆ คนกล้องหล่นจมไปในน้ำ นอกจากจะไม่ได้ภาพกลับมาแล้วยังต้องเสียกล้องราคาแพงไปอีกด้วย ใช้ Waterproof Camera Float ดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากเสียใจ