จะเป็นยังไง? เมื่อดินสอใช้ปลูกต้นไม้ได้!

หากคุณหรือลูกรักใช้ดินสอจนสั้นเกินกว่าที่จะจับได้ถนัดมือ โดยปกติคุณมักจะทำอย่างไร? หลายท่านอาจเลือกที่จะโยนทิ้งลงถังขยะ, บริจาค หรืออื่น ๆ แต่ไม่ใช่กับ Sprout Pencils เพราะคุณสามารถนำมันไปเพื่อปลูกต้นไม้และคอยดูมันเติบโตเป็นพืชที่สวยงาม