จะดีไหม ถ้าลูกบิดประตูยืดหดได้!

แม้มันจะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ในแบบแนวความคิด แต่ก็ดูว่าจะเป็นไอเดียเจ๋ง ๆ ดีเหมือนกัน เมื่อลูกบิดประตูจะหดกลับราบเรียบไปกับประตูเมื่อล็อก และจะยื่นออกมาเมื่อคุณปลดล็อก