มีปลั๊กให้เสียบเยอะ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องหมู ๆ

คุณคิดว่าปลั๊กราง 1 อันสามารถใช้เสียบปลั๊กต่าง ๆ ให้คุณได้กี่ปลั๊ก อาจจะ 5-6 หรือ 10 แต่มาทำเรื่องวุ่นวายแบบนี้ให้เป็นเรื่องหมู ๆ ด้วย Snoutlet Power Outlet Pig