มี CCTV หลอกคนได้ง่าย ๆ ด้วยบ้านนก

บางครั้งคุณอาจจะต้องการความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV แต่เนื่องด้วยราคาที่อาจจะสูง คุณจึงยังชั่งใจก่อน ถ้าเช่นนั้นหันมาติด CCTV Birdhouse บ้านนกหลังนี้ไปก่อนไหมคะ