Snittens ถุงมือที่ออกแบบเพื่อให้คุณใช้เช็ดน้ำมูกได้ด้วย

ในช่วงอากาศหนาวจัด ๆ หากคุณต้องไปท่องเที่ยวตามดอยหรือต่างประเทศ สภาพร่างกายที่อาจจะไม่พร้อมต่ออากาศหนาว ๆ อาจทำให้เรามีน้ำมูกไหลได้ง่าย ๆ เลยค่ะ แต่ถุงมือ Snittens ได้คิดเผื่อมาให้แล้ว เพราะทำเฉพาะสำหรับการเช็ดน้ำมูกให้กับคุณ