มาปลูกอาโวคาโด ด้วย AvoSeedo กันเถอะ!

AvoSeedo เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณปลูกต้นอาโวคาโดด้วยตัวคุณเองได้ง่าย ๆ โดยใช้เมล็ดจากอาโวคาโดแล้วลอกเปลือกนอกออกโดยใช้มีด จากนั้นวางเมล็ดลงใน AvoSeedo และใส่ไว้ในภาชนะที่มีน้ำหล่ออยู่ AvoSeedo จะลอยตัวอยู่บนน้ำ คุณไม่จำเป็นต้องรดน้ำและให้ความสนใจมากนัก มันจะเติบโตด้วยตัวมันเอง