ชุดปลูกผัก ให้คุณปลูกพืชปลอดสารเพื่อนำมาทำอาหารได้ด้วยตัวคุณเองแบบง่าย ๆ

ยุคปัจจุบันมีพื้นที่ในการทำสวนน้อยลง และใช้พื้นที่ในการปลูกเป็นที่พักอาศัยมากขึ้น ทำให้คุณอาจจะหาพื้นที่ในการปลูกพืช หรือแม้แต่พืชผักสวนครัวเพื่อนำมาทำอาหารได้น้อยลง ดังนั้น Simply Good Box โดย Home Greens จึงได้ผลิตชุดปลูกผักสวนครัว ใช้พื้นที่น้อย ซึ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ชุดปลูกผักสวนครัวที่บ้านนี้มีกล่องกระดาษแข็งแบบนำมาใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นระบบถาดคู่ มีชุดประกอบด้วยคำแนะนำง่าย ๆ ในการปลูก