Fat Wheeled All Terrain Trike จักรยาน 3 ล้อที่ลุยได้ทุกพื้นที่!

เมื่อไปท่องเที่ยวในหลากหลายพื้นที่ เช่นพื้นทราย หรือพื้นโคลน การจะลุยไปอาจจะค่อนข้างยาก และยิ่งคุณเดินด้วยเท้าอาจจะเหนื่อยเลยทีเดียว แต่หากจะใช้เครื่องทุ่นแรงเช่นจักรยานก็จะมีปัญหาว่าขี่ผ่านไปไม่ได้ แต่ไม่ใช่ปัญหากับจักรยานอย่าง Fat Wheeled All Terrain Trike