Halfbike จักรยาน 3 ล้อยืนปั่น จะซิ่งไปไหนก็สะดวก

Halfbike เป็นจักรยาน 3 ล้อที่ออกแบบให้คุณยืนปั่น และเลี้ยวซ้ายขวาได้ง่าย ๆ ด้วยการโยกตัวไปทางซ้ายหรือขวา

จักรยานสามล้อที่คุณสามารถพาลูกรักไปที่ไหนก็ได้

  The Taga 2.0 จักรยานสามล้อที่ทุกคนต้องการ ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานที่ขี่เล่นทั่วไป หรือจะแปลงเป็นที่นั่งที่คุณสามารถพาลูกน้อยไปด้วย หรือจะนำมาใช้ใส่สัมภาระก็ไม่เลว