เดินป่าจะจุดไฟก็ไม่เป็นปัญหา เชือกผูกรองเท้า Flint Laces ช่วยคุณได้!

หากคุณชื่นชอบในการเดินป่า การมีเครื่องมือขนาดเล็กที่พกพาง่าย ก็สามารถจะช่วยคุณในยามฉุกเฉินได้ เหมือนกับ Flint Laces เชือกผูกรองเท้าที่คุณสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการติดไฟได้