แบบไหนถึงเรียกว่า รายการสินค้าสแปม?

รายการสินค้าสแปม เป็นหนึ่งในข้อกำหนดต้องห้ามของทาง Shopee หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบไหนถึงเรียกสินค้าชนิดนี้ว่าเป็นรายการสินค้าสแปม รายการสินค้าซ้ำ การสแปมราคาสินค้า สิ่งทั้งหลายยเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ให้ละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำ อันจะส่งผลกระทบต่อร้านของคุณเองค่ะ รายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

รายการสินค้าสแปม (Spam Listings)

โดยทาง Shopee จะมีระบบที่ทำการตรวจสอบคุณภาพรายการสินค้าที่ร้านค้าได้ทำการลงขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ขายทุกท่าน และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าออนไลน์ ให้การค้นหาสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

 

รายการสินค้าดังต่อไปนี้ถูกจัดประเภทเป็นรายการสแปม รายชื่อที่ตรวจพบว่าเป็นสแปมจะถูกแบนหรือถูกลบ รวมไปถึงผู้ขายอาจได้รับคะแนนความประพฤติ และหากเป็นกรณีที่ทำผิดกฎร้ายแรง ทาง Shopee อาจระงับบัญชีของผู้ขายชั่วคราวและไม่สามารถทำการลงขายสินค้าได้

รายการสินค้าซ้ำคืออะไร?

รายการสินค้าซ้ำ คือการลงขายสินค้าที่มีคำอธิบายรายละเอียดสินค้าที่เหมือนกัน รวมถึงใช้รูปภาพที่เหมือนกัน ซึ่งรายการสินค้าซ้ำดังกล่าวจะถูกลบทั้งหมด

ท่านควรลงขายสินค้า 1 รายการต่อ 1 สินค้า และหากสินค้าของท่านมีสีและขนาดต่างกัน ท่านควรใส่ลงไปเป็นตัวเลือกสินค้าภายใต้สินค้ารายการเดียวกัน โดยรายการสินค้าซ้ำจะไม่รวมกับกรณีต่อไปนี้

  • รายการสินค้าที่เหมือนกันแต่อยู่ภายใต้ผู้ขายคนละบัญชีกัน
  • รายการสินค้าที่เหมือนกัน แต่อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
  • รายการสินค้าที่เหมือนกันบางประการ เช่นรูปภาพ รายละเอียดสินค้า หรือราคาเป็นต้น
  • รายการสินค้าที่เหมือนกัน แต่ตั้งราคาขายต่างกัน

หากท่านต้องการทำโปรโมชั่นส่วนลด เราแนะนำให้ท่านติดป้ายเหลืองโปรโมชั่น ผ่านทาง Seller Centre ในเมนู Marketing Centre

 

ตัวอย่างรายการสินค้าซ้ำ

การสแปมราคาคืออะไร

การสแปมราคา คือ การตั้งราคาขายที่ต่ำเกินไปหรือสูงจนเกินความเป็นจริง เหมือนมีเจตนาที่จะไม่ได้ลงขายสินค้านั้นเพื่อการพาณิชย์จริง ๆ ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านตั้งราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อีกทั้งเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ พร้อมทั้งสามารถทำโปรโมชั่นได้ ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการขายโทรศัพท์มือถือ ราคา 17,500 บาท และเคสโทรศัพท์มือถือมูลค่า 100 บาท ท่านสามารถสร้างเป็นตัวเลือกสินค้าได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย ดังตัวอย่าง

  • 17,500 บาท โทรศัพท์มือถือ
  • 17,600 บาท โทรศัพท์มือถือ+เคสโทรศัพท์

ตัวอย่างของการลงขายสินค้าแบบการสแปมราคา

 

การสแปมข้อความ

การสแปมข้อความในชื่อของรายการสินค้า คือการตั้งชื่อรายการสินค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องต่อตัวสินค้า โดยมุ่งหวังให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าอาจเข้าใจผิด ซึ่งอาจสร้างประสบการณ์การซื้อที่ไม่ดีให้กับผู้ซื้อได้

ชื่อสินค้าที่ดีควรเริ่มต้นด้วย ยี่ห้อ + ชื่อผลิตภัณฑ์ + รุ่น/โมเดล ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • Apple Macbook Pro 15” (Retina)
  • Innisfree Green Tea Serum (80ml)

ตัวอย่างของรายการสินค้าที่มีการสแปมข้อความ

 

การสแปมคุณลักษณะสินค้า

การสแปมคำอธิบายคุณลักษณะสินค้า คือการระบุข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละอียดสินค้า ซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำอธิบายคุณลักษณะสินค้ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ เข้าใจง่าย เพราะอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ

ตัวอย่างการสแปมคุณลักษณะสินค้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะสินค้าที่ท่านระบุไว้ ถูกต้อง และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee