ประสิทธิภาพของร้านค้าใน Shopee วัดจากไหน?


การเป็นร้านค้าที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้คุณมียอดขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านของคุณได้ง่ายกว่าร้านอื่น ๆ ดังนั้นแล้วคุณควรทราบเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของร้าน เพื่อจะได้จัดทำให้ร้านค้าของคุณมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพของร้านค้า

โดยทาง Shopee สนับสนุนให้ผู้ขายทุกท่านมีมาตรฐานที่ดีในการให้บริการผู้ซื้อ ซึ่งหากคุณมีมาตรฐานที่ดีย่อมนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และจำนวนรีวิวในทางที่ดีก็จะเพิ่มขึ้นได้ ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่

 

การวัดประสิทธิภาพผู้ขายใน Shopee

ประสิทธิภาพผู้ขายใน Shopee นั้นจะใช้เกณฑ์การวัดได้จาก 4 ด้านดังต่อไปนี้ :

1.การจัดการออเดอร์

ดูว่าคุณสามารถจัดการอออเดอร์ของลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ครบวงจรและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้า

2.การขนส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเป็นแบบใด รวดเร็วหรือไม่ เพราะผู้ซื้อจะพึงพอใจมากขึ้นเมื่อได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

3.รายการสินค้าที่ลงขาย และข้อความ

ผู้ซื้อจะสามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อสินค้านั้นเป็นของที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และมีคำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด ครบถ้วนและถูกต้ออง

4.ความพึงพอใจจากลูกค้า

หากลูกค้ามีข้อสงสัยในสินค้า การแชทไปถามและคุณสามารถตอบกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ดีแก่ลูกค้า

ประสิทธิภาพของผู้ขายจะสามารถวัดเป็นรายสัปดาห์ และทำการอัพเดตวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ โดยคุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพร้านค้าของคุณได้ที่รายงานสถิติร้านค้าของฉัน

 

รายงานสถิติร้านค้าของฉัน

สถิติร้านค้าของฉัน เป็นรายงานใน Seller Centre ฟีเจอร์ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานร้านค้าเทียบกับเป้าหมายของทาง Shopee ซึ่งจะช่วยให้ท่าน :

  • เข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานของ Shopee และวิธีการคำนวณเบื้องหลัง
  • ช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่ท่านควรจะพัฒนา ปรับปรุง และเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาร้านค้า

วิธีการดูรายงานสถิติร้านค้าของฉัน

ขั้นตอนในการเข้าไปดูรายลานสถิติร้านค้าของฉัน มีดังต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้สู่ Seller Centre
  2. ไปที่ตั้งค่าร้านค้า
  3. ไปที่สถิติร้านค้าของฉัน

วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานร้านค้า

คุณควรตรวจสอบสถิติร้านค้าของท่านอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อ

1. เพื่อตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพด้านใดของร้านคุณที่ควรพัฒนา

2.เพื่ออเปรียบเทียบประสิทธิภาพร้านค้าของคุณในปัจจุบันกับอดีตว่าเป็นอย่างไร

3.เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร้านค้าของคุณ

 

1. ตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพด้านใดที่ควรพัฒนา

คุณสามารถตรวจสอบด้านที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงได้จาก

เครื่องหมายอัศเจรีย์ สีแดง หรือที่มักเรียกว่าเครื่องหมายตกใจ ที่ปรากฏนั้น แสดงถึงว่าร้านคุณมีการทำผิดในด้านนั้น ๆ

 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพร้านค้าของคุณ ณ ปัจจุบันกับอดีต

คุณควรที่จะรักษาหรือพัฒนาประสิทธิภาพร้านค้าของคุณอยู่ตลอดเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งย่อมจะมีผลในคะแนนและรีวิวของร้าน

ตัวชี้วัดประกอบไปด้วย 3 ด้านดังต่อไปนี้

  1. ประสิทธิภาพร้านค้า ปัจจุบัน
  2. เป้าหมาย
  3. ประสิทธิภาพร้านค้าในอดีต (สัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมา)

คำอธิบายตัวชี้วัดในแต่ละด้าน ท่านสามารถดูได้จากเครื่องหมายปรัศนี (เครื่องหมายคำถาม) ที่อยู่ด้านข้างตัวชี้วัดในแต่ละด้าน

3. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร้านค้าของคุณ

คุณสามารถไปที่เครื่องหมายปรัศนี (เครื่องหมายคำถาม) ที่อยู่ด้านข้างของตัวชี้วัดในด้านต่างๆ เพื่อที่จะดูแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในด้านนั้น ๆ นอกจากนี้ ทาง Shopee มีบทความต่างๆ เพื่อช่วยคุณในกรณีที่คุณเผชิญปัญหาต่างๆ ว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

แหล่งที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee