นโยบายและมาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเป็นผู้ขายที่ดี วัดกันที่ไหน?

การจะบอกได้ว่าเราเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่บนโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Shopee นั้น จะกล่าวขึ้นมาลอย ๆ ก็คงไม่ได้ ดังนั้นจึงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถมาชี้วัดสิ่งที่คุณเป็น ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายประการ มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง?

นโยบายและมาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเป็นผู้ขายที่ดีของ Shopee

เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดีของลูกค้า ทาง Shopee จึงมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้วัดร้านค้าที่ดี และประสิทธิภาพด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการดังนี้

1.การจัดการออเดอร์ 

ร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ามีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าซ้ำกับร้านค้าของท่านอีก

2.การลงขายสินค้า/การโฆษณา

เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ เมื่อสินค้าในร้านมีความน่าเชื่อถือ และมีคำอธิบายรายการสินค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.การให้บริการ

หากร้านค้ามอบบริการที่ดี สุภาพ และมีการตอบกลับแชทที่รวดเร็วเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

 

  • สิทธิประโยชน์ของร้านค้าหากมีผลการดำเนินงานร้านค้าที่ดี

สำหรับร้านค้าที่มีการจัดการร้านค้าที่ดี รวมไปถึงมียอดขายที่ดี ทาง Shopee จะมีการเชิญให้ร้านค้าเข้าร่วมการเป็นร้านค้าแนะนำ พร้อมกับจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

 

  • หากร้านค้ามีผลการดำเนินงานที่ไม่ถึงตามเป้าหรือทำผิดนโยบาย Shopee จะมีผลต่อร้านค้าอย่างไร

ทุก ๆ วันจันทร์ ทาง Shopee จะทำการตรวจสอบและอัพเดทให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจะวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบคะแนนความประพฤติร้านค้าปัจจุบัน โดยมีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้

 

อัตราการส่งสินค้าที่ไม่สำเร็จของร้านค้า

Shopee จะคิดจากคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกโดยผู้ขาย หรือผู้ซื้อคืนเงินเนื่องจากความผิดของผู้ขาย แต่หากร้านค้ามีจำนวนออเดอร์จำนวนมาก ตลอดจนมีผลการดำเนินงานร้านค้าที่ดี ไม่มี “อัตราการส่งสินค้าที่ไม่สำเร็จ ทาง Shopee จะให้ความสำคัญของร้านค้าสำหรับการเชิญเป็นร้านค้าแนะนำ

  • โดยที่เกณฑ์เป้าหมายของอัตราการส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่เกิน 10% ของออเดอร์ที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยผู้ขาย และ การยกเลิกอัตโนมัติกับออเดอร์ที่มีการขอคืนเงิน คืนสินค้าในช่วงระยะเวลา 7 วันย้อนหลัง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  • หากผู้ขายมีอัตราการส่งสินค้าไม่สำเร็จเกิน 10% ผู้ขายจะได้รับคะแนนความประพฤติ 1 คะแนน

 

อัตราการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด

ร้านค้าต้องมีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงต่อเวลาและมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าตรงเวลาตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่จัดส่งสินค้าล่าช้า หากร้านค้ามีอัตราการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดจะส่งผลให้ได้รับคะแนนความประพฤติ

  • โดยที่เป้าหมายของเกณฑ์อัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้าไม่เกิน 10% ของออเดอร์ทั้งหมดที่ร้านค้าได้รับในช่วงระยะเวลา 7 วันย้อนหลัง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  • หากผู้ขายมีอัตราการส่งสินค้าล่าช้าเกิน 10% ผู้ขายจะได้รับคะแนนความประพฤติ 1 คะแนน

 

นโยบายการลงขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

หากร้านค้ามีการลงขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาต เป็นต้น ร้านค้าจะได้รับคะแนนความประพฤติดังนี้

 

นโยบายการลงขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

รายการสินค้าไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้า หรือสินค้าลอกเลียนแบบ เป็นต้น ร้านค้าควรลงขายสินค้าที่เป็นของแท้และถูกตามกฏของ Shopee หากร้านค้าลงขายสินค้าประเภทดังกล่าวข้างต้นอาจจะทำให้สินค้าถูกลบออกจากร้านค้า และร้านค้าได้รับคะแนนความประพฤติ

 

สแปมรายการสินค้า 

ร้านค้าห้ามกระทำการลงรายการสินค้าซ้ำ เช่นสินค้าชิ้นเดียวกัน แต่ลงหลาย ๆ หมวด เพราะทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน โดยรายการสินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากร้านค้า และร้านค้าจะได้รับคะแนนความประพฤติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ใช้คำซ้ำหรือรายละเอียดสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง. ชื่อ, รูปภาพ, รายละเอียดสินค้า, ราคา)

 

สินค้าที่มีระยะเวลาเตรียมการจัดส่งนานกว่า 7 วัน 

รายการสินค้าที่มีระยะเตรียมการจัดส่งตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป

หมายเหตุ เกณฑ์รายการสินค้าพรีออเดอร์จะใช้กับร้านค้าที่มีรายการสินค้าที่เตรียมการจัดส่งมากกว่า 7 วันโดยห้ามมีเกินกว่า 20% ของสินค้าทั้งหมดภายในร้านค้า

 

การให้บริการ

ทางShopee มีนโยบายห้ามลงขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และการลงขายสินค้าเลียนแบบ หากร้านค้าทำผิดกดหรือฝ่าฝืนร้านค้าจะได้รับคะแนนความประพฤติหรือถูกระงับบัญชีร้านค้า หากร้านค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อร้านค้าควรทำการยกเลิกด้วยตัวเอง ไม่ควรขอให้ผู้ซื้อกดยกเลิกคำสั่งซื้อ การละเมิดนโยบายดังกล่าวจะทำให้ร้านค้าได้รับบทลงโทษ

แหล่งที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee