ขายไม่ได้บน Shopee กับนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด


แต่ละที่ก็ย่อมต้องมีกฏของเขา หากเราไปอยู่ตรงนั้นหรือใช้พื้นที่ตรงนั้น ก็จำเป็นต้องเคารพกฏที่มีอยู่ เฉกเช่นเดียวกันหากคุณคิดจะขายสินค้าบน Shopee ก็ต้องศึกษาไว้ด้วยว่า เขาห้ามขายอะไร มีนโยบายอย่างไร

นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดคืออะไร?

ผู้ขายหรือร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สิ่งของที่คุณนำมาขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของShopee ก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์มการขาย และเพื่อความสะดวกของผู้ขาย ทาง Shopee จึงได้จัดทำคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Shopee โดยเด็ดขาด

 

คู่มือโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายมีดังนี้

1.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดต่อนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด อาจส่งผลในทางลบแก่ร้านค้าหลายประการ รวมถึงอาจส่งผลดังต่อไปนี้ต่อร้านค้าด้วย นั่นคือ

  • การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย
  • ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี
  • บัญชีถูกระงับและยกเลิก
  • ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

2.   รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

(i) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)

(ii) วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง

(iii) เครื่องสำอางใช้แล้ว

(iv) เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม

(v) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

(vi) เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่เพื่อการสะสม

(vii) ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง

(viii) อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง

(ix) สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฏหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย

(x) อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น

(xi) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา

(ก)   อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย.

(ข)  สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)

(ค)  สินค้าอาหารให้โทษ – อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย

(ง)  ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

(จ)  เห็ดป่า

(ฉ)  สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

(xii) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางเหล่านี้

(ก)  วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ

(ข)  ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อหรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้

(ค)  สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย – ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจนในคำอธิบายสินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม

(xiii) ซิมการ์ดเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

(xiv) สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้่าใดๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด

(xv) สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ

(xvi) ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ

(xvii) อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ

(xviii) ตั๋วลอตเตอรี่

(xix) ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

(xx) ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

(xxi) บริการ: การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Shopee เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Shopee

(xxii) ตู้สล็อต

(xxiii) สิ่งของที่ถูกเรียกคืน

(xxiv) หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และแสตมป์

(xxv) ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า

(xxvi) สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ

(xxvii) สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง

(xxviii) สินค้าที่ถูกลักขโมย

(xxix) สินค้าที่ติดฉลากปลอม

(xxx) สิ่งของอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจำกัด

 

หากสินค้าที่คุณมีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายละเมิดหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมกับทาง Shopee ได้นะคะ

แหล่งที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee