คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าห้ามลงขายที่คุณต้องรู้!


แอดมินได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ห้ามลงขายใน Shopee กันไปแล้วนะคะ ลองมาดูรายละเอียดกันต่อว่าเมื่อคุณทราบข้อห้ามข้อกำหนดแล้ว การลงสินค้าในแต่ละครั้งควรจะระมัดระวังอะไรบ้าง เพื่อเป็นหลักในการไม่ลงสินค้าต้องห้าม อันอาจจะทำให้ได้รับคะแนนความประพฤติได้ค่ะ

คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าห้ามลงขาย

คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าห้ามลงขาย (Listing Violation Guide)

Shopee นั้นจะมีระบบในการตรวจสอบสินค้าที่ผู้ขายทำการอัพโหลด เพื่อทำให้แน่ใจว่าสินค้าที่ลงขายนั้นไม่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดการลงขายสินค้าออนไลน์ในแต่ละประเทศนั้น ๆ (แต่ละประเทศจะมีข้อห้ามข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป) และเพื่อให้ผู้ขายทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการซื้อของผู้ซื้อ ทาง Shopee จะกระทำการระงับสินค้าที่มีลักษณะหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  1. สินค้าต้องห้าม
  2. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
  3. สแปม

 

วิธีการหลีกเลี่ยงการละเมิดสินค้า

  • ตรวจสอบสินค้าก่อนการลงขาย ว่าสินค้าของท่านนั้นไม่อยู่ในรายการสินค้าต้องห้าม
  • ข้อมูลสินค้าที่ท่านลงขายไม่ควรมี ลิ้งก์ที่จะนำไปสู่สื่อภายนอก ข้อมูลส่วนตัว หรือการสื่อที่จะทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด
  • ตรวจสอบข้อมูลสินค้าของท่านอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการสแปม
  • ในกรณีที่สินค้าของท่านถูกลบเนื่องจากการละเมิดกฎ ท่านไม่ควรอัพโหลดสินค้าชนิดเดิมซ้ำ
  • ในกรณีที่สินค้าของท่านถูกระงับ ท่านควรตรวจสอบสินค้าของท่านและแก้ไขรายการสินค้าของท่านก่อนทำการอัพโหลดอีกครั้ง

 

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสินค้าก่อนการลงขายว่าสินค้าของท่านนั้นไม่อยู่ในรายการสินค้าต้องห้าม

ร้านค้าควรตรวจสอบรายการสินค้าของคุณก่อนการลงขาย โดยรายการสินค้าที่ต้องการลงขายบน Shopee นั้นควรที่จะสอดคล้องกับกฎหมายประเทศนั้น ๆ รวมไปถึงนโยบายของทาง Shopee ควบคู่กันไปด้วย สำหรับสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตสำหรับการขายออนไลน์ท่านควรส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้ทาง Shopee ก่อนทำการลงขาย

 

2. ข้อมูลสินค้าที่ลงขายไม่ควรมี ลิ้งก์ที่จะนำไปสู่สื่อภายนอก ข้อมูลส่วนตัว หรือการสื่อที่จะทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด

การชักจูงให้ผู้ซื้อไปทำการซื้อสินค้านอก Shopee นั้นเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด และคุณไม่ควรให้ผู้ซื้อนั้นทำการติดต่อกับคุณในช่องทางอื่น เช่น LINE, Facebook, WhatsApp หรือแอปพลิเคชันแชทอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ทำการเผยแพร่บน Shopee ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลสินค้านั้นควรประกอบไปด้วย ร้านค้าของท่าน สินค้าของท่าน คุณลักษณะสินค้า และคำอธิบายสินค้า ทาง Shopee ไม่อนุญาตให้ลงข้อมูลสินค้าที่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดหรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค

 

3. ตรวจสอบข้อมูลสินค้าของท่านอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการสแปม

ทาง Shopee ไม่อนุญาให้มีการกระทำใด ๆ ที่จะนำไปสู่ผลการค้นหาที่ไม่เป็นธรรม คุณควรตรวจสอบว่ารายละเอียดสินค้าของคุณไม่มีคำที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีคำค้นหาที่มากเกินไป มีราคาสินค้าถูกต้อง และไม่มีรายการสินค้าซ้ำ ในกรณีที่คุณมีสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ควรจัดสินค้านั้นในตัวเลือกสินค้า

 

4. ในกรณีที่สินค้าของท่านถูกลบเนื่องจากการละเมิดกฎ ท่านไม่ควรอัพโหลดสินค้าชนิดเดิมซ้ำ

ผู้ขายที่ทำการอัพโหลดสินค้าที่เคยถูกลบไปแล้วซ้ำแบบเดิม คุณอาจได้รับคะแนนความประพฤติ และสำหรับกรณีที่ร้ายแรง ร้านของท่านอาจถูกระงับสิทธิประโยชน์ทางการขาย ท่านสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ถูกลบได้ที่ Shopee Listing Management Centre

 

5. ในกรณีที่สินค้าของท่านถูกระงับ ท่านควรตรวจสอบสินค้าของท่านและแก้ไขรายการสินค้าของท่านก่อนทำการอัพโหลดอีกครั้ง

คุณสามารถตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สินค้าถูกระงับผ่านทาง Shopee Listing Management Centre เพื่อจะสามารถแก้ไขรายการสินค้าให้ถูกต้องและทำการอัพโหลดสินค้าใหม่ รายการสินค้าที่ถูกระงับนั้นจะถูกตรวจสอบโดยทาง Shopee เพื่อมั่นใจว่าสินค้าของท่านสอดคล้องกับนโยบายของ Shopee

 

ในกรณีที่สินค้าของท่านอยู่ในรายการห้ามลงขายของ Shopee

สินค้าที่ถูกพบว่าอยู่ในรายการห้ามลงขายของ Shopee นั้นจะถูกระงับหรือถูกลบ อาจทำให้ร้านของท่านได้คะแนนความประพฤติ ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าของท่านถูกตัดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไปจนถึงการจำกัดจำนวนการขายสินค้าเป็นเวลา 28 วัน

แหล่งที่มา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย Shopee